دسته بندی پکیج ها از نظر ساختار داخلی

دسته بندی اول بر اساس نوع مبدل حرارتی

  • پکیج های تک مبدل

پکیج هایی هستند که از یک مبدل برای گرم کردن آب مدار شوفاژ و مدار آب گرم مصرفی استفاده می کنند.

  • پکیج های دو مبدل

پکیج هایی هستند که از مبدل های حرارتی مجزا برای گرم کردن آب مدار شوفاژ و مدار آب گرم مصرفی استفاده می کنند.

دسته بندی دوم براساس نوع محفظه احتراق

  • پکیج های دارای محفظ احتراق بسته
  • پکیج های دارای محفظه احتراق باز

دسته بندی سوم براساس نوع خروج محصولات احتراق

  • پکیج های فن دار
  • پکیج های بدون فن

دسته بندی چهارم براساس نوع موقعیت

  • پکیج های شوفاژ دیواری
  • پکیج های شوفاژ زمینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w