آنالیز اقتصادی بویلر اصطکاکی

بویلرهای اصطکاکی (friction boiler)، فناوری نوینی محسوب می شود که در حال حاضر اسنادی که این بویلر را مورد تحلیل فنی و اقتصادی قرار داده باشند در دسترس عموم قرار ندارد. بنابراین تحلیل اقتصادی آن را با استفاده از بویلرهای متداول (convectional boiler) که اطلاعات فنی و اقتصادی آن ها دردسترس هست، انجام گرفته است. بویلر اصطکاکی به ازای ورودی توان برق kW 22، 80 مگاژول انرژی حرارتی و 113 کیلوگرم بر ساعت بخار تولید می شود.

 

فرضیات و داده های اقتصادی

  • هزینه سرمایه گذاری بویلر متداول $ 43500 و بویلر اصطکاکی $ 50000 است.
  • نرخ تنزیل در این محاسبات 20 درصد در نظر گرفته شده است.
  • تعداد روز کارکرد 300 روز در نظر گرفته شده است.
  • ضریب بازیافت سرمایه گذاری با استفاده از نرخ تنزیل (i)

(1)
با در نظر گرفتن طول عمر 25 سال برای بویلر متداول و 10 سال برای بویلر اصطکاکی و نرخ تنزیل 20 درصد میزان ضریب بازیافت سرمایه گذاری برای هر دو بویلر محاسبه می شود.

(2)

(3)

هزینه سرمایه گذاری ثابت سالانه با استفاده از رابطه 2 محاسبه می شود

(4)

(5)

هزینه تعمیرات و نگهداری 10 درصد هزینه ثابت سالانه در نظر گرفته می شود.

(6)

(7)

هزینه سوخت و انرژی که در بویلر های متداول از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت است و در بویلر اصطکاکی از برق به عنوان انرژی ورودی استفاده می شود. هزینه سالانه خرید سوخت و برق در ادامه محاسبه می شود.

(8)

(9)

محاسبه کل هزینه سالانه شامل هزینه های ثابت و متغیر سالانه در ادامه محاسبه می شود.

(10)

(11)

محاسبه هزینه به ازای 113 کیلوگرم بر ساعت بخار تولیدی

(12)

(13)

مقایسه فنی و اقتصادی بویلر اصطکاکی و بویلر متداول

اگرچه هزینه تمام شده بویلرهای متداول امروزی کمتر از بویلر اصطکاکی می باشد اما هزینه انرژی که همان هزینه برق در بویلر اصطکاکی و هزینه سوخت گازی در بویلرهای متداول می باشد، در بویلر اصطکاکی به مراتب کمتر خواهد بود.
عمر بویلرهای متداول بیشتر و قابل پیش بینی است این در حالی است که عمر بویلرهای اصطکاکی کم و عدد دقیقی برای آن ها ارائه نشده است.
سیستم کنترل احتراق و بخار در بویلر های متداول وجود دارد این در حالی است که سیستم مشابه برای بویلر های اصطکاکی در نظر گرفته نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 
z35W7z4v9z8w