ممیزی انرژی در کارخانه و بخاری شوکت

اهمیت ممیزی انرژی

بهینه نبودن مصرف انرژی در تجهیزات و تکنولوژی های صنعت ایران باعث می شود که شدت مصرف انرژی در ایران با شاخص های جهانی فاصله زیادی داشته باشد.

ممیزی انرژی هدف کاهش مصرف انرژی در درون سازمان ها و صنایع را دنبال می کند. در صنایع و سازمان هایی  با قدمت بالاتر برای انجام ممیزی انرژی، مطالعه، اندازه گیری و تحلیل میزان مصرف انرژی انجام و به منظور کاهش مصرف انرژی راه کارهایی ارایه و اجرا می شود.

ممیزی انرژی در کارخانه شوکت

کارخانه شوکت با توجه به استفاده از تکنولوژی جدید و راندمان بالا در خط تولید و ساخت کارخانه، تلفات سیستم را به حداقل رسانده است.

ممیزی انرژی در بخاری شوکت

بخاری شوکت با دارا بودن راندمان بالا، مجهز بودن به سنسور سنجش دمای محیط، سیستم جرقه زن اتوماتیک، عملکرد سیستماتیک فن ها و استفاده حداکثر از دمای لوله های مبدل حرارتی و … مصرف گاز مصرفی را به حداقل ممکن رسانیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w