پکیج چگونه باز شدن آب گرم را تشخیص می دهد؟

پکیج چگونه باز شدن آب گرم را تشخیص می دهد؟

فلوسوییچ قطعه ای در پکیج است که در مسیر ورودی آب شهری به پکیج قرار دارد و تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی به عهده آن می باشد. در طراحی های جدید از فلومتر برای تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی استفاده می شود. فلومتر علاوه بر تشخیص باز شدن آب گرم توانایی اندازه گیری مقدار دبی آب گرم را نسبت به باز شدن مقدار شیر مصرفی دارد.

برای اطمینان از کارکرد درست این قطعات معمولا تست اولیه فلوسوییچ و یا فلومتر انجام می شود. به عنوان مثال علاوه بر اطمینان از سالم بودن خود قطعات، می بایست عدم قطعی اتصالات الکتریکی انجام شود. عکس اول فلوسوییچ و عکس دوم فلومتر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w