مجله شوکت

11 خرداد 1399

گرمایش و سرمایش با پمپ حرارتی

Related posts: سیستم تهویه مطبوع سرعت بالا مبدل حرارتی چیست؟ مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت
25 اردیبهشت 1399
نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت

نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت

Related posts: انتقال حرارت چیست؟ انتقال حرارت در بخاری شوکت مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده
24 اردیبهشت 1399
پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت

پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت

Related posts: مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ مبدل حرارتی چیست؟ انتقال حرارت در بخاری شوکت بخاری داکت دار چیست؟
15 اردیبهشت 1399
مبدل حرارتی چیست؟

مبدل حرارتی چیست؟

Related posts: مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ بخاری داکت دار چیست؟ نحوه محاسبه هوا به سوخت در بخاری شوکت بخاری هرمتیک شوکت چگونه کار می کند؟
13 اردیبهشت 1399
مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟

Related posts: بخاری داکت دار چیست؟ بخاری هرمتیک شوکت چگونه کار می کند؟ انتقال حرارت در بخاری شوکت آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟
3 اردیبهشت 1399
انتقال حرارت چیست؟

انتقال حرارت چیست؟

Related posts: ذخیره برق به صورت حرارت و کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف برق انتقال حرارت در بخاری شوکت بخاری داکت دار چیست؟ ابر‌خازن چیست؟
3 اردیبهشت 1399

انتقال حرارت در بخاری شوکت

Related posts: بخاری هرمتیک شوکت چگونه کار می کند؟ آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟ بخاری داکت دار چیست؟ بخاری هرمتیک شوکت و هدایت کننده شعله
27 فروردین 1399
بخاری داکت دار چیست؟

بخاری داکت دار چیست؟

Related posts: ابر‌خازن چیست؟
22 بهمن 1398

عملکرد سوییچ فشار هوا در بخاری

Related posts: نحوه محاسبه هوا به سوخت در بخاری شوکت بخاری هرمتیک شوکت و هدایت کننده شعله بخاری های شوکت چگونه باعث کاهش مصرف گاز می شوند؟ آیا در بخاری هرمتیک شوکت می […]
20 بهمن 1398
برنر پیش آمیخته

برنر پیش آمیخته

Related posts: آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟ بخاری هرمتیک شوکت و هدایت کننده شعله نحوه محاسبه هوا به سوخت در بخاری شوکت موتور گازسوز تولید برق
1 بهمن 1398
جوشش : تبدیل مایع به بخار

جوشش : تبدیل مایع به بخار

Related posts: دمای نقطه شبنم کارکرد فلایویل یا چرخ طیار در سیستم ذخیره ساز انرژی بویلر اصطکاکی
1 بهمن 1398

سیستم هیبرید الکتریکی

Related posts: ذخیره‌سازی انرژی الكتریكی تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده کارکرد فلایویل یا چرخ طیار در سیستم ذخیره ساز انرژی سیستم تهویه مطبوع سرعت بالا
16 دی 1398
پنل فتوولتاییک چگونه کار می کند؟

پنل فتوولتاییک چگونه کار می کند؟

Related posts: تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟ ابر‌خازن چیست؟ میکروتوربین و تولید هم زمان برق و حرارت
15 دی 1398
میکروتوربین و تولید هم زمان برق و حرارت

میکروتوربین و تولید هم زمان برق و حرارت

Related posts: تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده موتور گازسوز تولید برق ذخیره برق به صورت حرارت و کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف برق بویلر اصطکاکی
2 دی 1398
موتور گازسوز تولید برق

موتور گازسوز تولید برق

Related posts: تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده بویلر اصطکاکی آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟ ذخیره برق به صورت حرارت و کاهش مصرف […]
z35W7z4v9z8w