آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟

کارکرد مشعل سرامیکی

در مشعل سرامیکی سوخت و هوا به سطح سرامیک منتقل و به صورت همگن پخش می شوند. در مرحله بعدی جرقه زده می شود. با توجه به مخلوط شدن همگن سوخت و هوا و استفاده از کاتالیزور در ساخت سرامیک ها، احتمال تولید کربن مونو کسید کاهش چشمگیر می یابد. تنها محصول تولیدی از سوختن، کربن دی اکسید، بخار آب و حرارت است. از آنجا که دما بسیار بالا هست، در سطح این سرامیک ها اشعه مادون قرمز تولید می شود. با عبور هوای اتاق از سطح سرامیک، هوای اتاق گرم می شود.

مشخصات مشعل های سرامیکی به شرح زیر است:

  • دارای احتراق همگن در سطح سرامیک
  • تولید اشعه مادون قرمز
  • بدون نیاز به مبدل حرارتی برای انتقال گرما
  • قابلیت حذف کربن مونوکسید

نتیجه گیری

اگر در بخاری شوکت از این مشعل استفاده شود، از آنجا که مستقیما هوای احتراق وارد اتاق می شود، با گرمایش ایمن بخاری هرمتیک شوکت در تضاد است. در بخاری شوکت هوای اتاق با محصولات احتراق کوچکترین ارتباطی نداشته و محصولات احتراق به صورت صد در صد به بیرون ساختمان منتقل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w