سوییچ فشار هوا

هر سوییچ فشار هوا با اندازه گیری فشار هوا به عمل کنترل و مانیتورینگ فن ها و سیستم احتراق بخاری و ایمنی بخاری کمک می کند.

 

مراحل عملکرد مدار سوئیچ فشار در بخاری

  1. در ابتدای سیکل حرارتی توسط کنترل کننده شعله تایید می شود که مدار سوئیچ فشار هوا قبل از اینکه موتور الکتریکی فن شروع به کار کند، باز است. و جریان الکتریکی در آن برقرار نمی باشد. بنابراین هنگامی که بخاری روشن می شود مدار سوئیچ فشار هوا باز است.
  2. پس از مرحله بازبینی اولیه، کنترل کننده احتراق قبل از اینکه به جرقه زن دستور روشن شدن بدهد، به فن دود دستور روشن شدن می دهد تا در حالتی که منبع پنوماتیک کار می کند تست شود. در این حالت مدار سوییچ، بسته می شود. سپس کنترلر به سیستم احتراق، فرمان روشن شدن می دهد.
  3. توسط کنترلر به صورت مداوم حالت بسته بودن مدار چک می گردد. در این حالت همچنان مدار سوییچ فشار بسته است. چنانچه در قسمت مکش فن برای کشیدن دود به سمت بیرون مشکلی پیش بیاید (دور فن کاهش یابد) و یا از سمت مثبت که با هوای بیرون در ارتباط است لوله مسدود گردد، دیافراگرام به سمتی می رود که مدار باز می شود. در این حالت کنترلر به سیستم احتراق دستور توقف می دهد.

 

بنابراین کنترلر با مانیتورینگ و رصد مداوم عملکرد سوییچ فشار هوا سه هدف را دنبال می کند که این سه هدف عبارتند از:

  1. تایید باز بودن مدار در سوئیچ فشار هوا در حالتی که فن دود و سیستم احتراق شروع به کار نکرده اند.
  2. تایید عملکرد درست فن دود و سیستم احتراق
  3. تایید کننده اینکه طول لوله خروجی هوا زیادی بلند نباشد یا مانعی بر سر راه ورود هوا نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w