انتقال حرارت در بخاری شوکت

برای انتقال حرارت بین دو جسم یا دو نقطه باید به دنبال اختلاف دما بین آن دو نقطه باشیم. در بخاری شوکت محصولات احتراق از برنر وارد لوله های مبدل حرارتی می شود و این محصولات نسبت به لوله، دمای بالاتری دارد. بنابراین اولین انتقال حرارت بین محصولات احتراق و لوله و انتقال حرارت بعدی بین لوله و هوای داخل بخاری اتفاق می افتد (انتقال حرارت جا به جایی) و فن اتاق این هوای گرم شده را به بیرون تحویل داده و هوای خنک جایگزین آن می شود و این چرخه ادامه دارد. اندازه انتقال حرارت علاوه بر اختلاف دما به شکل و جنس دو جسم نیز بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w