مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله (shell and tube) مبدلی است که در آن پوسته ای یک یا مجموعه ای از لوله های موازی را در برگرفته است. یک سیال از داخل لوله ها و سیال دوم با اختلاف دما نسبت به سیال اول از درون پوسته عبور می کند. در این مبدل انتقال حرارت غیر مستقیم انجام می شود.

مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی در بخاری شوکت

مبدل حرارتی در بخاری شوکت از نوع پوسته لوله است به این صورت که محصولات احتراق از داخل لوله عبور می کند (از محفظه احتراق وارد لوله ها و سپس به محیط بیرون منزل از طریق فن منتقل می شود) و هوای داخل اتاق در پوسته ای که لوله را در بر دارد عبور می کند و دمای آن افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w