پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت

پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت

لوله های فولادی در مبدل حرارتی بخاری شوکت، حرارت را با راندمان بالا از محصولات احتراق به هوای اتاق منتقل می کند. دمای بالای محصولات احتراق که از داخل لوله ها عبور می کند باعث خوردگی لوله ها می شود. یکی از راه کارها برای مقابله با خوردگی، استفاده از پوشش درون و بیرون لوله ها است.

پوشش آلومینایز در مبدل حرارتی بخاری شوکت استفاده شده است. مقاومت حرارتی، مقاومت به اکسیداسیون در دماهای بالا و مقاومت به خوردگی از مشخصات پوشش آلومینایز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w