نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت

نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت

انتقال حرارت بین جامد و سیال با استفاده از مکانیزم همرفت (Convection) صورت می گیرد. پره با افزایش سطح تماس بین جامد و سیال، انتقال حرارت را افزایش می دهد.

پره ها در موتورهای هوا خنک، مبدل های حرارتی، لوله های کندانسور تبرید، ترانسفورماتورهای الکتریکی، دستگاه های نیمه هادی و رادیاتور خودروها کاربرد دارند.

پره ها به صورت 3 دسته ی اصلی طبقه بندی می شوند:

  • پره مستقیم (Longitudinal Fin)
  • پره شعاعی (Radial Fin)
  • پره سوزنی (Pin Fin)

اشکال عمومی و کاربردی پره به صورت زیر است.

نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت

(a) پره مستقیم – مقطع مستطیلی، (b) پره مستقیم – مقطع مستطیلی (c) پره شعاعی (d)پره سوزنی- مقطع دایروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w