شیر ترموستاتیک و بخاری شوکت

شیر ترموستاتیک و بخاری شوکت

شیر ترموستاتیک به صورت مستقیم دمای محل مورد نظر را کنترل می کند. در بخاری شوکت ماژول اندازه گیری دمای اتاق به برد الکترونیک متصل است و برد دستورات لازم را به شیر کنترل برقی می دهد (دقت بالاتر). این در حالی است که در شیرهای ترموستاتیک، سنسور دما به خود شیر متصل است و کنترل دما از طریق خود شیر انجام می شود. شیر ترموستاتیک رادیاتور و شیر ترموستاتیک کنترل بخاری گازی نمونه شیرهای ترموستاتیک هستند.

 

شیر ترموستاتیک چگونه کار می کند؟

شیرهای ترموستاتیک جریان سیال ورودی شیر و از این طریق دمای محیط مورد نظر را کنترل می کنند. در شیرهای ترموستاتیک بخاری گازی، گاز ورودی به شیر کنترل می شود. و قسمت کپسول (سنسور) در مسیر جریان ورودی هوا قرار می گیرد و دمای هوای محیط اندازه گیری می شود و با افزایش و کاهش دما، مایع درون کپسول منبسط و منقبض می شود و شیر باز و بسته می شود و دبی گاز برای رسیدن به دمای تنظیم شده، کم و زیاد می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w