کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان

کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان

چنانچه مواد به کار رفته در ساخت ساختمان از نوع مواد تغییر فاز دهنده باشد، در صورتی که هوای داخل ساختمان و خارج ساختمان بیشتر یا کمتر از نقطه ذوب آن ها باشد، با تغییر فاز از خود گرما آزاد کرده یا گرما دریافت می کنند.

دیوار ترومب

دیوار ترومب سیستمی جهت ذخیره سازي انرژي حرارتی خورشیدي است که متشکل از یک دیوار ساخته شده از مصالح ساختمانی با سطح تیره (سمت آفتابگیر در زمستان در نیمکره شمالی) و یک جداره شیشه اي با فاصله کمی از آن است. این دیوار داراي دریچه هاي هوا در بخش بالا و پایین است. هواي سرد از دریچه پایینی وارد محفظه بین دیوار و جداره شیشه اي شده و بر اثر گرماي خورشید گرم می شود. هواي گرم شده به دلیل اختلاف چگالی (نیروهاي شناوري) به سمت بالا حرکت کرده و از دریچه بالاي دیوار خارج می شود. دیواری که شرح داده شد از گرمای محسوس برای انتقال حرارت استفاده کرده است. این در حالی است که اگر در ساخت دیوار ترومب از مواد تغییر فاز دهنده استفاده گردد، علاوه بر استفاده از گرمای محسوس می توان از مزایای گرمای نهان استفاده کرد. این دیوار در طول روز با دریافت انرژی از خورشید گرم می شود و مواد pcm را ذوب می کند و در شب گرمای جذب شده وارد ساختمان می شود. برای مقدار معینی از گرما دیوار ترومب متشکل از مواد pcm نسبت به نوع معمولی به فضای کمتری احتاج دارد و وزن سبک تری دارد. نمک های هیدراته و هیدروکربن ها گزینه مناسبی برای استفاده در تولید دیوار ترومب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w