مواد تغییر فاز دهنده

همیشه وقتی صحبت از انتقال گرما می شود یاد اختلاف دما می افتیم (گرمای محسوس) در حالی که همیشه این طور نیست. یخ (جامد) با گرفتن گرما در دمای صفر درجه سانتی گراد به آب (مایع) صفر درجه سانتی گراد تبدیل می شود. در اینجا انتقال گرما، تغییر فاز در یک ماده به وجود آورده بدون تغییر دما (گرمای نهان).

اگرچه نقطه ذوب آب صفر است اما موادی به صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارند که دارای نقطه ذوب کاربردهای مورد نظر انسان ها هستند و از این ویژگی می توان برای صرفه جویی و مدیریت انرژی بهره برد.

به این مواد که PCM (phase change material) گفته می شود، بدون استفاده از تجهیزات مکانیکی و به صورت کاملا هوشمند و تنها از طریق تمایل ذاتی به تغییر فاز، به طور طبیعی خود را با نوسانات محیط تطبیق داده و کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w