روش های جلوگیری از خوردگی در مبدل حرارتی

جنس مبدل حرارتی برای افزایش انتقال حرارت از فلز است. مواد فلزی مستعد خوردگی هستند و به این ترتیب طول عمر مبدل حرارتی کم و هزینه تعمیرات و نگهداری افزایش می یابد.

در حال حاضر برای جلوگیری از خوردگی مبدل حرارتی از چهار روش به تنهایی یا ترکیبی از چند روش استفاده می شود.

  • استفاده از پوشش برای جداسازی سیال عامل خورندگی و سطح فلز
  • حفاظت کاتدی
  • تصفیه سیال برای کاهش میزان خورندگی
  • جانشین سازی آلیاژ مقاوم به خوردگی به جای فلز در معرض خوردگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w