موتور های تولید برق و انرژی پاک

در موتورهای دیزل و گازسوز تولید برق، راندمان از جمله مهمترین پارامترهای عملکردی می باشد. از بین انواع تلفات در این موتورها، تلفات در اگزوز و دود خروجی بیشترین میزان تلفات را دارد. چنانچه این حرارت استحصال شود، ضمن افزایش راندمان موتور، آلودگی کمتری به نسبت سوخت مصرفی تولید می شود. در تکنولوژی هایی که از سوخت فسیلی برای تولید انرژی حرارتی یا الکتریکی استفاده می کنند، هر چه اتلافات کمتر و راندمان افزایش یابد، به این معنی است که آلودگی کمتری به نسبت سوخت مصرفی تولید شده است و آنها را به سمت انرژی پاک سوق می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w