اجزای سیستم احتراق

در فرآیند احتراق صنعتی چندین مولفه مهم وجود دارد. اولین و مهمترین مولفه احتراق برنر یا کوره می باشد که در آن سوخت همراه با هوا می سوزد.
مولفه مهم بعدی در احتراق بار سیستم است که وظیفه انتقال حرارت از مشعل به سیستم را بر عهده دارد. برای افزایش راندمان معمولا از سیستم بازیابی حرارت نیز استفاده می شود. فرآیندهای احتراق صنعتی همچنین مجهز به سیستم های کنترل جریان می باشند که جریان سوخت و هوای ورودی برای احتراق را کنترل می کند. سیستم های کنترل آلودگی، آخرین جز در فرآیند احتراق می باشد.
شماتیکی از فرآیند احتراق صنعتی در شکل مشاهده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w