هندسه مشعل

در خروجی نازل مشعل های صنعتی معمولا دو شکل دیده می شود: دایره و مستطیل
در شکل زیر دو هیتر یکسان با تعداد مشعل های مساوی اما با شکل های متفاوت یکی مشعل گرد و دیگری تخت مشاهده می شود.

مشعل گرد بیشترین کاربرد را در صنعت دارد به علاوه در مباحث علمی بیشترین مطالعات را به خود اختصاص می دهد. هزینه ساخت اشکال گرد در صنعت نسبت به اشکال مستطیلی به مراتب کمتر است. به علاوه در نوع گرد نسبت به مستطیلی احتمال ترک خوردگی کمتر است و بنابراین احتمال تعمیرات و نگهداری را کاهش می دهد. گاهی اوقات در کاربردهای خاص بسته به نوع بار و هندسه احتراق استفاده از نوع مستطیلی ترجیح داده می شود. به عنوان مثال در مشعل های هوشمند اتیلنی از مشعل های مستطیل شکل برای دادن انتقال حرارت تشعشعی به لوله های موجود در دیوار مقابل به مشعل استفاده می شود. همچنین گاهی در مشعل های شیشه ای که شعله بر روی شیشه مذاب آتش می گیرد، نوع مستطیل شکل بودن مشعل به دلیل پوشش شعله بهتر، گرمایش یکنواخت و بازده گرمایی بالاتر استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w