بورد الکترونیکی SH27-EL-02

بورد الکترونیکی SH27-EL-02

این بورد یک واسط کاربری بسیار ساده با امکانات بسیار عالی جهت کنترل و مانیتورینگ می باشد.

برخی از امکانات این بورد به این شرح می باشد:

امکانات شرح
دو تایمر برنامه پذیر به صورت مجزا اعلام وضعیت از طریق نشانگر های LED و Buzzer
ارتباط با بورد مرکزی پروتکل RS232
نمایش اطلاعات محلی اطلاعات دریافتی از بورد مرکزی
ارسال فرمان های مستقل و ترکیبی فرمان های قابل ترجمه برای بورد مرکزی
اعلام وضعیت از طریق نشانگر های LED و Buzzer
منوی داخلی برای مدیریت و تنظیمات دارای ساختار درختی برای دسترسی و مدیریت