تاریخچه

این مجموعه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و نیاز مستمر جامعه امروز به محصولات دوستدار محیط زیست و کاهش مصرف انرژی که از الزامات کشور در سال‌های آتی خواهد بود اقدام به بازنگری سیاست‌های کلان خود نمود و با ایجاد زیر شاخه‌ای جدید در زیر مجموعه‌های صنعتی خود شرکت شوکت را در سال ۹۴ بنیان نهاد.

این شرکت در حوزه سیستم‌های تهویه مطبوع با استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا و هم راستا با سیاست‌های کلان کشور در زمینه تولید داخلی اقدام به تأسیس کارخانه‌ای با وسعت بیش از ۸۰۰۰ مترمربع در شهر رزن از توابع استان همدان نمود. و همزمان مذاکرات خود را با شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی دارای تکنولوژی روز دنیا به منظور انتقال تکنولوژی مورد نیاز تولید محصولات مورد نظر آغاز نموده است که ماحصل این مذاکرات در مرحله نخست عقد قرارداد انتقال تکنولوژی بخاری‌های کم مصرف هرمتیک با رده انرژی B با شرکت سیلی استرالیا بوده است.

تاریخچه

این مجموعه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و نیاز مستمر جامعه امروز به محصولات دوستدار محیط زیست و کاهش مصرف انرژی که از الزامات کشور در سال‌های آتی خواهد بود اقدام به بازنگری سیاست‌های کلان خود نمود و با ایجاد زیر شاخه‌ای جدید در زیر مجموعه‌های صنعتی خود شرکت شوکت را در سال ۹۴ بنیان نهاد.

این شرکت در حوزه سیستم‌های تهویه مطبوع با استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا و هم راستا با سیاست‌های کلان کشور در زمینه تولید داخلی اقدام به تأسیس کارخانه‌ای با وسعت بیش از ۸۰۰۰ مترمربع در شهر رزن از توابع استان همدان نمود. و همزمان مذاکرات خود را با شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی دارای تکنولوژی روز دنیا به منظور انتقال تکنولوژی مورد نیاز تولید محصولات مورد نظر آغاز نموده است که ماحصل این مذاکرات در مرحله نخست عقد قرارداد انتقال تکنولوژی بخاری‌های کم مصرف هرمتیک با رده انرژی B با شرکت سیلی استرالیا بوده است.