برای تسریع در امر پاسخگویی می‌توانید با تکمیل فرم پرسشنامه نمایندگان خدمات پس از فروش و ارسال آن به آدرس ایمیل شوکت info@shokat.co اقدام کنید.

یا از طریق تکمیل فرم زیر اقدام کنید.

  بخش های *ستاره دار الزامی است

  *نام و نام خانوادگی

  نام فروشگاه یا شرکت

  *شماره تماس

  آدرس

  آدرس وب سایت یا شبکه اجتماعی

  *آدرس ایمیل

  توضیحات تکمیلی

  z35W7z4v9z8w