لیست نمایندگی های فروش مستقیم بخاری شوکت در خارج از ایران

نمایندگی کشور روسیه شوکت

Russia, Moscow, 121596, St.  Gorbunova   bd. 2/ 3

Business Center Grand Setun Plaza, office A503.9 – LLC  TD  R&I GROUP-

INN 7703812400

OGRN 1147746686306

Website: http://autoiran.ru

علی زارعی

Ali Zareei

Director of the holding in Russia

TEL: 0079260580494

E-mail: info@autoiran.ru

آنا سرگییونا

Anna Sergeevna

Office Director in Russia

TEL: Whats App-0079670616797

E-mail: info@autoiran.ru