انتقال حرارت چیست؟

انتقال حرارت چیست؟

انتقال حرارت به صورت انتقال انرژی از یک سیستم به سیستم دیگر در اثر اختلاف دما تعریف می شود. هر چه این اختلاف دما بیشتر باشد حرارت بیشتری منتقل می شود.

انواع انتقال حرارت

  • انتقال حرارت هدایت، انتقال انرژی از ذرات پر انرژی یک ماده به ذرات کم انرژی مجاور است.
  • انتقال حرارت جابه جایی همان انتقال انرژی به صورت پخش گرمایی است.
  • انتقال حرارت تشعشعی نوعی انرژی است که از یک ماده با دمای بالا به صورت امواج الکترومغناطیس یا نور خارج می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w