بیوگاز چیست

بیوگاز چیست

بیوگاز یک گاز طبیعی تجدیدپذیر است. منبع بیوگاز از سوخت فسیلی نمی باشد. باکتری های بیهوازی این گاز را از تجزیه مواد آلی به وجود می آورند و برای تولید انرژی استفاده می شود. بیوگاز از متان، دی اکسید کربن، مقادیر کمی ازت، هیدروژن و مونوکسید کربن تشکیل شده است.

استفاده از بیوگاز یک فناوری سبز با مزایای زیست محیطی است. فناوری بیوگاز امکان استفاده موثر از پسماندهای حیوانی و پسماندهای جامد شهری ناشی از شهرنشینی را فراهم می کند. با تبدیل زباله های دارای مواد آلی به بیوگاز و استفاده از سوخت بیوگاز علاوه بر اینکه از منابع سوخت فسیلی جهانی نگهداری می شود، از تولید گاز متان این زباله ها و آسیبی که به محیط زیست می رسانند جلوگیری می شود.

در کشور عزیزمان ایران اگرچه منابع فراوان گاز طبیعی موجود است اما این منابع رو به پایان است و چنانچه تولید بیوگاز اقتصادی شود، یک منبع عالی برای استفاده از گاز طبیعی در مصارف صنعتی، کشاورزی و خانگی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w