هد و دبی پمپ یا توان موتور پمپ

 

استفاده از هد و دبی یا توان موتور برای انتخاب پمپ به منظور آبرسانی موضوع مورد بررسی این مقاله می باشد. برای خرید پمپ از چه مولفه هایی می بایست استفاده کرد؟

  • هد پمپ ارتفاعی است که پمپ می تواند آب را به آن نقطه برساند.
  • دبی پمپ میزان متر مکعب آبی است که در هر ثانیه پمپ تولید می کند.

بنابراین هدف استفاده از پمپ تولید هد و دبی مناسب برای آبرسانی مورد نظر می باشد. پمپ هایی که در چند کارخانه سازنده مختلف ساخته می شوند ممکن است دبی و هد یکسان داشته باشند اما توان موتور در آن ها متفاوت می باشد و شکل پروانه متفاوتی دارند. بنابراین دبی و هد تنها مولفه های مناسب برای انتخاب پمپ می باشد. چنانچه از توان موتور استفاده شود مقدار هد و دبی پایین و بالا نسبت به مقدار محاسبه شده لازم برای آبرسانی به دست می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w