چگونه ترموپلاست مناسب انتخاب کنیم

پدیده خزش (تغییر فرم دایم با گذشت زمان در جسمی که تحت تنش یا نیروی ثابت قرار دارد و این پدیده در دماهای بالا اهمیت بیشتری می یابد) هم به صورت میکروسکوپی در جسم اتفاق می افتد که این تغییر شکل با چشم قابل دیدن نمی باشد. اما برخی از تغییرات با چشم قابل دیدن است. حال این سوال پیش می آید که هنگام انتخاب پلیمر چه مواردی بررسی شود.

دمای ذوب همان دمایی است که جامد تبدیل به مایع می شود اما قبل از اینکه به این دما برسد ابتدا به دمای انتقال شیشه ای می رسد که در این دما همان تغییر شکل میکروسکوپی اتفاق می افتد (حالت خمیری میکروسکوپی) و در صنعت چندان اهمیت ندارد. اگر دما 10 درصد از دمای انتقال شیشه ای بیشتر شود در نتیجه به دمای تغییر شکل حرارتی می رسد در نتیجه در این حالت تغییر شکل و حالت خمیری که در جسم به وجود می آید با چشم قابل دیدن خواهد بود. و چنانچه قطعه ما قرار است در محیط یا فرآیندی قرار بگیرد، بهتر آن است که زیر دمای انتقال شیشه ای یا زیر دمای تغییر شکل حرارتی قرار بگیرد.

با افزایش شیشه و الیاف به ترموپلاست ها دمای تغییر شکل حرارتی افزایش می یابد (افزایش مقاومت حرارتی) اما میزان انعطاف پذیری آن کاهش می یابد. بنابراین نشکن بودن و انعطاف پذیری نیز از دیگر مواردی است که می بایست مد نظر قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w