شیر سه راهه پکیج

در پکیج های دو مبدله که یک مبدل ثانویه صفحه ای در پایین شعله قرار دارد، در این حالت برای گرم کردن آب بهداشتی از سیال واسطی که در مبدل حرارتی اولیه گرم می شود، استفاده می شود.

هر گاه آب گرم بهداشتی باز شود، فلوسوییچ یا فلومتری که در این مسیر قرار گرفته بازشدگی آب بهداشتی را به برد الکترونیکی می رساند و در این مرحله برد دستور می دهد تا مسیر سیال واسط شوفاژ به سمت مبدل ثانویه تغییر مسیر دهد و باعث می شود آب بهداشتی به وسیله آب سیال واسط گرم شود. شیرسه راهه بخشی از بلوکه بدنه رفت پکیج است و در داخل این شیر معمولا یک سوپاپ دو طرفه تک محوره می باشد. و زمانی که آب گرم بهداشتی از سمت مصرف کننده باز می شود، برد فرمان به سوپاپ می دهد و با جابه جایی سوپاپ آب بهداشتی از طریق آب شوفاژ در مبدل صفحه ای گرم می شود. بنابراین موتور، بلوکه سه راهه و سوپاپ سه بخش شیر سه راهه پکیج می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w