نقش احتراق صنعتی در زندگی روزمره

حوزه احتراق صنعتی بسیار گسترده است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیشتر جنبه های زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
دستگاه های الکترونیک و برقی که در طول زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم، برقشان از طریق نیروگاه هایی تامین می شود که از سوخت های فسیلی مانند گاز، نفت و … استفاده می کنند. هواپیماهایی که با آنها از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر سفر می کنیم، نمونه ای از احتراق صنعتی با سوخت جت می باشد. بیشتر موادی که از آنها استفاده می کنیم، به نوعی از فرآیند گرمایش ساخته می شوند. بخاری شوکت هم نمونه ای از سیستم هایی است که در آن به طور مستقیم و غیر مستقیم از احتراق استفاده می شود.
علم احتراق هنوز هم در حال پیشرفت است و تا رسیدن به علم کاملی از آن هنوز راهی طولانی پیش روی دانشمندان این حوزه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w