سیستم تولید برق خورشیدی برای خودرو برقی در محل پارک خودروها

دو گرایش عمده مصرف انرژی برای شبکه های هوشمند آینده یکی پنل فتوولتاییک برای تولید برق و دیگری خودرو برقی در حمل و نقل است. در کشور هلند امکان سنجی استفاده از سیستم تولید برق خورشیدی برای شارژ باتری خودروهای برقی در محل کارشان انجام شده است. برای این کار محققان از داده های موسسه هواشناسی هلند برای تعیین جهت بهینه صفحات خورشیدی به منظور دریافت حداکثر دریافت انرژی از این سیستم استفاده کرده اند.

در این مطالعات ابتدا تغییرات فصلی و روزانه در تابش خورشید برای تعیین در دسترس بودن انرژی برای شارژ خودرو برقی و ضرورت اتصال به شبکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کاهش تقاضای برق از شبکه به دلیل استفاده از شارژر خورشیدی و تامین برق خودرو به صورت محلی، استفاده از باتری خودروی برقی به عنوان ذخیره انرژی پنل فتوولتاییک و کاهش تاثیر منفی ادغام برق تولیدی پنل فتوولتاییک در شبکه توزیع و … از مزایای استفاده از شارژرهای برقی از نوع فتوولتاییک برای تامین برق خودرو برقی در محل پارک خودرو می باشد.

در هلند هزینه تولید پنل های خورشیدی روز به روز کاهش می یابد و از طرفی در سقف بسیاری از ساختمان های تجاری، خانگی، دانشگاه ها و … مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به اینکه خودرو برقی بدون آلودگی و صدا می باشد، در حال حاضر استفاده از آن به عنوان انرژی پاک مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w