بویلر اصطکاکی (friction boiler)

بویلر ها در دسته بندی های ویژه ای طبقه بندی می شوند. برخی بویلر ها مانند بویلر بازیاب حرارت که در نیروگاه های سیکل ترکیبی استفاده می شود، در دسته ی بویلر هایی قرار می گیرد که از حرارت مازاد برای افزایش دمای آب استفاده می کند. یکی دیگر از بویلر هایی که از حرارت مازاد برای تولید بخار و آب گرم استفاده می کند، بویلر اصطکاکی است.
در بویلرهای اصطکاکی با استفاده از اصطکاک به وجود آمده در شفت، آبی که به درون آن پمپ می شود، حرارت می بیند و در نهایت آب به جوش آمده از بالای آن جمع آوری می شود.

بویلر اصطکاکی (friction boiler)

شکل1: شماتیک بویلر اصطکاکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
z35W7z4v9z8w