پنل فتوولتاییک چگونه کار می کند؟

پنل فتوولتاییک چگونه کار می کند؟

پنل فتوولتاییک تابش خورشید را تبدیل به انرژی الکتریکی می¬کند. برق تولیدی از نوع مستقیم بوده و برای مصارفی که نیاز به توان متناوب دارند، نیاز به یک اینورتر برای تبدیل جریان مستقیم به متناوب است. با توجه به نوسانی بودن تابش خورشید و به تبع آن برق تولیدی برحسب نیاز می¬توان از باتری به منظور ذخیره¬سازی برق در ساعاتی که تولید از مصرف بیشتر است، برای زمان¬هایی که امکان تولید برق وجود ندارد استفاده نمود. همچنین برای کنترل شارژ باتری و جلوگیری از شارژ بیش از حد و کاهش عمر باتری، نیاز به استفاده از سیستم شارژکنترلر است. برق متناوب تولیدی می تواند در محل تولید (مناطق دور از شبکه برق) استفاده گردد یا وارد شبکه برق رسانی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w