محرک پمپ حرارتی

محرک پمپ حرارتی

کمپرسور در پمپ حرارتی به برق نیاز دارد. این برق هم می تواند به صورت مستقیم و از شبکه برق رسانی تامین شود و هم به صورت غیر مستقیم. موتور گاز سوز تولید برق یکی از روش های تولید برق به صورت غیر مستقیم است و در ایران با توجه به ارزان بودن گاز طبیعی مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین پمپ هاي حرارتي بر اساس نوع محرك مورد نياز براي به حركت در آوردن كمپرسور به پمپ حرارتي با محرك الكتريكي و پمپ حرارتی با محرک موتور گازسوز تقسیم می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w