مدار انشعاب شیرپرکن در پکیج های دیواری

هدف از این مقاله آشنایی با نحوه آب گیری اولیه در پکیج است. مدار آب گرم شوفاژ یک مدار با سیکل بسته است که به جز در زمان آبگیری اولیه یا کمبود آب داخل آن، همان آب اولیه (آب در زمان آب گیری) در آن وجود دارد. آب در مدار شوفاژ به عنوان واسط وظیفه انتقال حرارت از پکیج به دستگاه تبادل حرارت مانند رادیاتور و لوله های گرمایش ساختمان را بر عهده دارد. فشار آب در مدار شوفاژ یا همان سیال واسط باید دارای مقدار مشخص بین 1 تا 2 بار و مقدار ایده آل این فشار 5/1 بار خواهد بود.

  • اگر فشار سیال واسط از 5/0 بار کمتر باشد، پکیج با خطای کمبود فشار رو به رو می شود.
  • اگر فشار سیال واسط از 3 بار بیشتر باشد، شیر اطمینان عمل کرده و آب به صورت اضطراری تخلیه می شود.

برای ثابت نگه داشتن این فشار مطلوب از منبع انبساط در پکیج استفاده و افزایش یا کاهش فشار جبران می شود.

قبل از بهره برداری از پکیج باید آب گیری اولیه انجام شود. برای این منظور از مدار فرعی انشعاب شیر پرکن استفاده می شود. تنها جایی که می توان این آب را برداشت کرد همان مدار آب گرم بهداشتی (متصل به فشار و دبی آب شهری) است.

بنابراین وظیفه مدار فرعی شیرپرکن

  • شارژ کردن سیال واسط مدار گرمایشی شوفاژ در لحظه آبگیری
  • جبران آب و تنظیم فشار در روند کار

یک ولو پیچی در ورودی پکیج دردسترس مصرف کننده می باشد و رنگ آن معمولا آبی یا مشکی است.

برای اندازه گیری فشار آب گرم شوفاژ در پکیج ها معمولا از گیج عقربه ای (استفاده از لوله مویین) یا نوع دیجیتالی (سنسور فشار) استفاده می شود تا مصرف کننده افزایش یا کاهش فشار مدار گرمایش شوفاژ را ببیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w