معرفی مختصر نرم افزارهای مهندسی مکانیک

به طور کلی نرم افزارهای مهندسی مکانیک به سه شاخه 1- طراحی به کمک رایانه (CAD)، 2- ساخت به کمک رایانه (CAM) و 3- عملیات مهندسی به کمک رایانه (CAE) تقسیم می شوند.

نرم افزارهای کتیا (CATIA)، سالیدورک(SolidWorks)، اینونتور(Autodesk Inventor) و … نمونه نرم افزارهای طراحی، نرم افزارهای PowerMill، MasterCAM، SurfaceCAM،ArtCAM ، EdgeCAM نمونه نرم افزارهای حوزه ساخت، نرم افزارهای انسیس (ANSYS)، آباکوس (ABAQUS) و کامسول (COMSOL) نمونه نرم افزارهای عملیات مهندسی به کمک رایانه هستند.

از بین نرم افزار های حوزه طراحی اگرچه نرم افزار کتیا گسترده تر است اما نرم افزار سالیدورک کاربری آسان تری دارد و یادگیری آن راحت تر و از بین نرم افزرهای عملیات مهندسی یادگیری و کاربری نرم افزار کامسول راحت تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w