تشریح دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک از سه قسمت اصلی واحد تزریق، قالب و گیره تشکیل شده است.

  • ساچمه های پلاستیکی (گرانول) داخل قیف خوراک ریخته می شود.
  • در مرحله بعد وارد لوله واحد تزریق شده و به وسیله مارپیچ داخل لوله به سمت جلو هدایت می شود.
  • نوارهای گرمایی (هیترها) دور تا دور لوله باعث گرم شدن گرانول می شود و گرانول به تدریج نرم می شود.
  • سپس لوله مارپیچ مانند تلمبه مواد را به داخل سرنگ هدایت می کند.
  • در عرض چند ثانیه پلاستیک ذوب شده به داخل قسمت خالی بین حفره و ماهیچه که همان قالب مورد نظر است، می ریزد و پلاستیک زیر یک دقیقه سفت شده و سیستم پران قالب را به بیرون هدایت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w