معرفی یک نمونه مبدل حرارتی راندمان بالا در سیستم تهویه

 

مقدمه

امروزه در بسیاری از مناطق اداری و مسکونی از فن کوئل برای انتقال انرژی گرمایی به محیط استفاده می شود. در این مقاله به معرفی یک نمونه مبدل حرارتی راندمان بالا می پردازیم. این مبدل حرارتی در سیستم های تهویه مطبوع کاربرد دارد.

  • این مبدل ها در واقع یک مبدل هوا آب با فین های طولی برای افزایش راندمان انرژی سیستم های تهویه مطبوع مکانیکی است.
  • پس از طراحی این نمونه داده های تئوری در مورد افت فشار و انتقال حرارت با داده های تجربی به دست آمده از آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است.
  • استفاده از این نوع فین ها افت فشار را نسبت به کویل های معمولی 30 درصد کاهش می دهد.
  • این نمونه مبدل حرارتی در سیستم های دما پایین مانند کاربردهای خانگی مناسب هستند.
  • با قرار دادن یک صدا خفه کن در اطراف این مبدل نیاز به فضای فنی اضافی برای کاهش صدا نمی باشد.
  • هدف استفاده از این مبدل حرارتی بافین های مخصوص به خود این است که با کاهش افت فشار جایگزین کویلهای معمولی گردد.
  • از نظر تئوری یک مبدل حرارتی به این شکل قطری بسیار کوچک تر از کویلهای معمولی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w