بازیابی حرارت از موتور دیزل

طراحی مبدل حرارتی به منظور بازیابی حرارت اتلافی از اگزوز موتور دیزل یکی از راهکارها برای افزایش راندمان موتور دیزل و موتور گاز سوز تولید برق است. بخش زیادی از حرارت تولیدی از سوخت دیزل از طریق اگزوز اتلاف می شود و باعث آلودگی محیط زیست می شود. موتور دیزل بیشتر در مناطق روستایی برای اهداف آبیاری و کشاورزی و همچنین برای تولید برق در مناطق محروم از شبکه برق رسانی کاربرد دارد. این موتورها راندمان پایینی دارند که یکی از دلایل آن هدر رفت حرارت از اگزوز است. یکی از راهکارها به منظور افزایش راندمان، طراحی مبدل حرارتی برای پیش گرمایش هوای ورودی به احتراق است. مبدل حرارتی متنوعی در این زمینه طراحی شده و در مقالات علمی معتبر دنیا معرفی شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w