تکنولوژی های موجود برای بازیافت حرارت از گازهای حاصل از احتراق

انتخاب های ممکن برای استفاده از گرمای تلف شده در صنعت زیاد است. مانند پیش گرم کردن هوای احتراق، پیش گرم کردن و خشک کردن گاز، گرم کردن فضا، تولید بخار، تولید الکتریسیته

در سی سال اخیر از روش های مختلفی برای بازیافت حرارتی جریان گازهای خروجی استفاده شده است. معمولا این سیستم ها در صنایع مدرن استفاده می شود. در سالهای اخیر از بسیاری از روش های پیشرفته بازیافت حرارتی در صنایع استفاده شده است که نتیجه آن ارتقا راندمان عملیاتی بوده است. ضمنا بازگشت هزینه استفاده از این روش ها بسیار چشمگیر و قابل توجه است. بر این اساس سازندگان تجهیزات احتراق توجه خود را بر روی تکنولوژی بازیافت معطوف کرده اند. امروزه تجهیزات حرارتی پیشرفته دمای بالا به طور استاندارد تجهیزات بازیافت حرارتی را به همراه خود دارند. مبدل حرارتی، رکوپراتور، ریژنراتور، لوله های گرمایی و اکونومایزر پنج نوع از سیستم های بازیافت حرارت هستند. مبدل حرارتی به چند دسته مبدل حرارتی صفحه ای، لوله پوسته و ترکیبی از این دو روش تحت عنوان سیستم مشعل بهبود یافته تقسیم می شود.

در این هر دو نوع مبدل حرارتی مبدل حرارتی صفحه ای و لوله ای می توانند به یک مشعل با دمای بالا ملحق شده و یک سیستم مشعل بهبود یافته را به وجود آورند. در اینجا گازهای خروجی از میان یک بهبود دهنده مجزا که معمولا بر روی دودکش نصب می شود، عبور می کنند و از محصول این فرآیند جهت پیش گرم کردن هوای احتراق استفاده می شود. در شکل این نوع مبدل مشاهده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w