اکونومایزرها نوعی مبدل حرارتی برای افزایش راندمان در تولید برق نیروگاه ها

اکونومایزرها مبدل های حرارتی ساده ای هستند. در نوع تماس غیر مستقیم در این حالت در یک سمت گازهای حاصل از احتراق و در سمت دیگر آب جریان دارد. اکونومایزر به شکل مجموعه ای از لوله های افقی است که این لوله ها یا به شکل کاملا تخت و یا سطوح گسترش یافته نصب می شوند. تفاوت دو حالت در این است که در حالت دوم روی دیواره های خارجی لوله های مبدل و در سمت مرتبط با گازها، پره هایی جهت افزایش انتقال حرارت نصب می شود. این لوله ها به دو شکل سوزنی و یا حلقه ای در کنار یکدیگر و در مسیر عبور گازهای داغ قرار می گیرند.

برای مثال محصولات احتراق خروجی از دودکش توربین گاز با دمای بسیار بالا خارج می شود و انرژی حرارتی به هدر می رود. در نیروگاه های سیکل ترکیبی این گازها برای تولید بخار استفاده می شود. گازهای دما بالا ابتدا سوپرهیتر، بعد درام و در مرحله آخر وارد مبدل حرارتی اکونومایزر می شود و در این مبدل آب تا نزدیکی نقطه جوش حرارت می بیند. به این ترتیب آب قبل از ورود به درام پیش گرم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w