مهندسان مکانیک چه کار می کنند

مهندسی مکانیک شاخه ای از مهندسی است که با طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین ها سروکار دارد. مهندسی مکانیک نقش به سزایی در بالا بردن امنیت زندگی، بهبود کیفیت کلی زندگی و نیز ایجاد شور و نشاط اقتصادی ایفا می کند. به جرات می توان گفت که مهندسی مکانیک گسترده ترین رشته مهندسی از نظر دامنه فعالیت ها و کاربردها است. مهندسان مکانیک اصول اساسی نیرو، انرژی، حرکت و گرما را به کار برده و با دانش تخصصی خود سیستم های مکانیکی و دستگاه ها و فرآیندهای گرمایی را طراحی کرده و می سازند. مهندسان مکانیک گستره وسیعی از دستگاه ها، فرآورده ها و فرآیندها را تولید می کنند. ضمن اینکه پس از تولید یا قبل از آن می توانند تحلیل حرارتی، اگزرژی و راندمان سیستم ها را انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
z35W7z4v9z8w