مجله شوکت

9 مرداد 1400

بیودیزل سوخت تجدیدپذیرجایگزین سوخت دیزل

Related posts: بخاری هرمتیک شوکت و هدایت کننده شعله سیستم تهویه مطبوع سرعت بالا برنر پیش آمیخته نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت
2 مرداد 1400

معرفی خوردگی و روش های جلوگیری از خوردگی

Related posts: روش های جلوگیری از خوردگی در مبدل حرارتی آنالیز اقتصادی بویلر اصطکاکی عملکرد سوییچ فشار هوا در بخاری گرمایش و سرمایش با پمپ حرارتی
26 تیر 1400

میزان انرژی مورد نیاز برای لومینسانس

Related posts: آنالیز اقتصادی بویلر اصطکاکی عملکرد سوییچ فشار هوا در بخاری گرمایش و سرمایش با پمپ حرارتی مدار انشعاب شیرپرکن در پکیج های دیواری
19 تیر 1400

معرفی پدیده ضربه قوچ در صنعت

Related posts: ابر‌خازن چیست؟ سیستم هیبرید الکتریکی مبدل حرارتی چیست؟ نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی
12 تیر 1400

شبه مشعل های داکت دار در صنعت

Related posts: دمای نقطه شبنم میکروتوربین و تولید هم زمان برق و حرارت مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ شیر ترموستاتیک و بخاری شوکت
5 تیر 1400

آلیاژ آلومینیوم در محیط مرطوب مناسب است یا استیل

Related posts: بخاری هرمتیک شوکت و هدایت کننده شعله سیستم تهویه مطبوع سرعت بالا برنر پیش آمیخته نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت
28 خرداد 1400

رکوپراتورها و ریجنریتورها

Related posts: بویلر اصطکاکی تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده بخاری داکت دار چیست؟ محرک پمپ حرارتی
22 خرداد 1400

هندسه مشعل

Related posts: بویلر اصطکاکی تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده بخاری داکت دار چیست؟ محرک پمپ حرارتی
15 خرداد 1400

دسته بندی مشعل بر اساس نوع انتقال حرارت به بار

Related posts: بویلر اصطکاکی تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده بخاری داکت دار چیست؟ محرک پمپ حرارتی
8 خرداد 1400

تجهیزات اصلی در مشعل

Related posts: ابر‌خازن چیست؟ سیستم هیبرید الکتریکی مبدل حرارتی چیست؟ نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی
1 خرداد 1400

نوع اکسیدکننده در مشعل

Related posts: نحوه محاسبه هوا به سوخت در بخاری شوکت موتور گازسوز تولید برق انتقال حرارت در بخاری شوکت معرفی تجهیزات جمع آوری داده در ممیزی انرژی
25 اردیبهشت 1400

معرفی انواع مشعل ها بر اساس نوع اختلاط سوخت و هوا

Related posts: ابر‌خازن چیست؟ سیستم هیبرید الکتریکی مبدل حرارتی چیست؟ نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی
21 اردیبهشت 1400

بررسی فاکتور سوخت در طراحی مشعل

Related posts: بیوگاز چیست فاکتورهای طراحی مشعل ابر‌خازن چیست؟ سیستم هیبرید الکتریکی
13 اردیبهشت 1400

فاکتورهای طراحی مشعل

Related posts: ابر‌خازن چیست؟ سیستم هیبرید الکتریکی مبدل حرارتی چیست؟ نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی
4 اردیبهشت 1400

اجزای سیستم احتراق

Related posts: آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟ ذخیره‌سازی انرژی الكتریكی جوشش : تبدیل مایع به بخار پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری […]
z35W7z4v9z8w