مجله شوکت

12 شهریور 1399

حفاظت کاتدی در مبدل حرارتی بخاری های شوکت

Related posts: پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت مبدل حرارتی چیست؟ مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ نحوه محاسبه هوا به سوخت در بخاری شوکت
4 شهریور 1399

اهمیت استفاده از سیستم های گازسوز در ایران

Related posts: ممیزی انرژی در کارخانه و بخاری شوکت تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده آیا استفاده از بخاری های شوکت علاوه بر کاهش مصرف گاز می تواند به کاهش […]
30 تیر 1399

مواد تغییر فاز دهنده

Related posts: کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان ذخیره برق به صورت حرارت و کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف برق محرک پمپ حرارتی بخاری داکت دار چیست؟
29 تیر 1399
کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان

کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان

Related posts: گرمایش و سرمایش با پمپ حرارتی بخاری داکت دار چیست؟ ذخیره برق به صورت حرارت و کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف برق سیستم تهویه مطبوع سرعت بالا
11 تیر 1399
نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی

نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی

Related posts: هوشمند بودن بخاری شوکت به چه معناست؟ شیر ترموستاتیک و بخاری شوکت عملکرد سوییچ فشار هوا در بخاری بخاری های شوکت چگونه باعث کاهش مصرف گاز می شوند؟
11 تیر 1399
شیر ترموستاتیک و بخاری شوکت

شیر ترموستاتیک و بخاری شوکت

Related posts: هوشمند بودن بخاری شوکت به چه معناست؟ بخاری هرمتیک شوکت چگونه کار می کند؟ بخاری های شوکت چگونه باعث کاهش مصرف گاز می شوند؟ بخاری هرمتیک شوکت و هدایت کننده شعله
25 خرداد 1399

ممیزی انرژی در کارخانه و بخاری شوکت

Related posts: بخاری های شوکت چگونه باعث کاهش مصرف گاز می شوند؟ آیا استفاده از بخاری های شوکت علاوه بر کاهش مصرف گاز می تواند به کاهش مصرف آب نیز کمک کند؟ اهمیت […]
24 خرداد 1399

معرفی تجهیزات جمع آوری داده در ممیزی انرژی

Related posts: ذخیره برق به صورت حرارت و کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف برق سیستم هیبرید الکتریکی ذخیره‌سازی انرژی الكتریكی کارکرد فلایویل یا چرخ طیار در سیستم ذخیره ساز انرژی
12 خرداد 1399
محرک پمپ حرارتی

محرک پمپ حرارتی

Related posts: موتور گازسوز تولید برق گرمایش و سرمایش با پمپ حرارتی مبدل حرارتی چیست؟ مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟
11 خرداد 1399

گرمایش و سرمایش با پمپ حرارتی

Related posts: سیستم تهویه مطبوع سرعت بالا مبدل حرارتی چیست؟ مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت
25 اردیبهشت 1399
نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت

نقش پره (سطوح گسترده) در انتقال حرارت

Related posts: انتقال حرارت چیست؟ انتقال حرارت در بخاری شوکت مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده
24 اردیبهشت 1399
پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت

پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت

Related posts: مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ مبدل حرارتی چیست؟ انتقال حرارت در بخاری شوکت بخاری داکت دار چیست؟
15 اردیبهشت 1399
مبدل حرارتی چیست؟

مبدل حرارتی چیست؟

Related posts: مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ بخاری داکت دار چیست؟ نحوه محاسبه هوا به سوخت در بخاری شوکت بخاری هرمتیک شوکت چگونه کار می کند؟
13 اردیبهشت 1399
مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟

Related posts: بخاری داکت دار چیست؟ بخاری هرمتیک شوکت چگونه کار می کند؟ انتقال حرارت در بخاری شوکت آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟
3 اردیبهشت 1399
انتقال حرارت چیست؟

انتقال حرارت چیست؟

Related posts: ذخیره برق به صورت حرارت و کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف برق انتقال حرارت در بخاری شوکت بخاری داکت دار چیست؟ ابر‌خازن چیست؟
z35W7z4v9z8w