مجله شوکت

3 اسفند 1399

بازیابی حرارت از موتور دیزل

Related posts: معرفی یک نمونه مبدل حرارتی راندمان بالا در سیستم تهویه موتور گازسوز تولید برق تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده انتقال حرارت در بخاری شوکت
27 بهمن 1399

معرفی یک نمونه مبدل حرارتی راندمان بالا در سیستم تهویه

Related posts: سیستم تهویه مطبوع سرعت بالا روش های جلوگیری از خوردگی در مبدل حرارتی مبدل حرارتی چیست؟ پوشش آلومینایز، راه کار مقابله با خوردگی مبدل حرارتی بخاری شوکت
18 بهمن 1399

تشریح دستگاه تزریق پلاستیک

Related posts: چرا قالب تزریق پلاستیک مبدل حرارتی پوسته لوله چیست؟ انتقال حرارت در بخاری شوکت بخاری هرمتیک شوکت چگونه کار می کند؟
14 بهمن 1399

چرا قالب تزریق پلاستیک

Related posts: تشریح دستگاه تزریق پلاستیک تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده سیستم هیبرید الکتریکی پنل فتوولتاییک چگونه کار می کند؟
9 بهمن 1399

معرفی مختصر نرم افزارهای مهندسی مکانیک

Related posts: معرفی تجهیزات جمع آوری داده در ممیزی انرژی معرفی دستگاه جوشکاری لیزر دستی لطفا از تاریخچه شوکت برای ما توضیحاتی بفرمایید پکیج چگونه باز شدن آب گرم را تشخیص می دهد؟
1 بهمن 1399

مفهوم نرخ تنزیل در آنالیز اقتصادی

Related posts: آنالیز اقتصادی بویلر اصطکاکی
24 دی 1399

شیر سه راهه پکیج

Related posts: مدار انشعاب شیرپرکن در پکیج های دیواری دسته بندی پکیج ها از نظر ساختار داخلی بررسی چهار مدار اصلی در پکیج¬های خانگی پکیج چگونه باز شدن آب گرم را تشخیص می […]
17 دی 1399

چگونه ترموپلاست مناسب انتخاب کنیم

Related posts: نقطه ذوب جامدات و تغییر شکل آن ها بخاری های شوکت چگونه باعث کاهش مصرف گاز می شوند؟ تعیین نقطه مناسب در یک اتاق برای اندازه گیری دما بخاری هرمتیک شوکت […]
8 دی 1399

نقطه ذوب جامدات و تغییر شکل آن ها

Related posts: مواد تغییر فاز دهنده تعیین نقطه مناسب در یک اتاق برای اندازه گیری دما دمای نقطه شبنم کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان
1 دی 1399

هد و دبی پمپ یا توان موتور پمپ

Related posts: موتور گازسوز تولید برق تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده کرد؟ پنل فتوولتاییک چگونه کار می کند؟
23 آذر 1399

عملکرد شیر اتوماتیک هواگیری پکیج

Related posts: منبع انبساط پکیج چگونه کار می کند؟ مدار انشعاب شیرپرکن در پکیج های دیواری پکیج چگونه باز شدن آب گرم را تشخیص می دهد؟ دسته بندی پکیج ها از نظر ساختار […]
17 آذر 1399

منبع انبساط پکیج چگونه کار می کند؟

Related posts: مدار انشعاب شیرپرکن در پکیج های دیواری بررسی چهار مدار اصلی در پکیج¬های خانگی دسته بندی پکیج ها از نظر ساختار داخلی عملکرد سوییچ فشار هوا در بخاری
10 آذر 1399

میله یونیزاسیون چیست؟

Related posts: برنر پیش آمیخته بخاری هرمتیک شوکت و هدایت کننده شعله پکیج چگونه باز شدن آب گرم را تشخیص می دهد؟ آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده […]
5 آذر 1399
بیوگاز چیست

بیوگاز چیست

Related posts: تولید همزمان برق و حرارت در کنار تولید پراکنده اهمیت استفاده از سیستم های گازسوز در ایران سیستم هیبرید الکتریکی آیا در بخاری هرمتیک شوکت می توان از مشعل سرامیکی استفاده […]
21 آبان 1399

مدار انشعاب شیرپرکن در پکیج های دیواری

Related posts: دسته بندی پکیج ها از نظر ساختار داخلی بررسی چهار مدار اصلی در پکیج¬های خانگی پکیج چگونه باز شدن آب گرم را تشخیص می دهد؟ عملکرد سوییچ فشار هوا در بخاری
z35W7z4v9z8w